แจ้งการจัดส่งล่าช้า ออเดอร์ปกติ


แมค คอสเมติกส์ ประเทศไทย
ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ความไว้วางใจ
และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ แมค คอสเมติกส์ ประเทศไทย
เป็นจำนวนมากในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
และคำสั่งซื้อสินค้าที่มีเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ส่งผลให้การจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด
เราตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มิได้นิ่งนอนใจ
และได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่ เพื่อจัดส่งสินค้า
ให้ทุกท่านอย่างครบถ้วน อย่างช้าที่สุดภายใน
2-3 สัปดาห์ หรืออาจมากกว่านั้นในบางรายการสั่งซื้อ

และในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ อาจทำให้เกิด
ความล่าช้าในการตอบคำถามจากลูกค้าทุกท่าน
ขอให้ท่านมั่นใจว่าขณะนี้พนักงานของเราได้เร่ง
ดำเนินการอย่างเต็มที่ รวมถึงเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาเสริม
ทั้งในฝ่ายปฏิบัติการ และลูกค้าสัมพันธ์ให้เพียงพอกับ
ความต้องการของลูกค้าโดยเร็วที่สุด ทางแบรนด์
ขอน้อมรับคำแนะนำ ติชม และขออภัย
ในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการต่อไป

แมค คอสเมติกส์ ประเทศไทยขออภัยต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเราขอยืนยัน
ที่จะมอบบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด
โดยการบริหารจัดการกำลังคนให้เพียงพอ
ต่อความต้องการและช่วยให้บริการเป็น
ไปตามปกติโดยเร็ว
ฝ่ายบริการลูกค้า

AN UPDATE FOR
OUR MAC COSMETICS
COMMUNITY

 

เรียนลูกค้า M·A·C Cosmetics

แจ้งการหยุดให้บริการของเคาน์เตอร์เครื่องสำอาง
M·A·C  ทุกสาขาในกรุงเทพ
ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 63 - 31 พ.ค. 63

ท่านยังสามารถติดตามข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย
และช้อปออนไลน์ได้ที่ www.maccosmetics.co.th
และเซ็นทรัล ออนไลน์ www.central.co.th/th/maccosmetics
รวมถึงซื้อผลิตภัณฑ์ M·A·C Cosmetics ผ่านบริการ
Chat & Shop ของห้างสรรพสินค้ากลุ่มเซ็นทรัล,
เดอะ มอลล์, โรบินสัน และ Eve and Boy

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับการปิดเคาน์เตอร์
และกำหนดการเปิดให้บริการอีกครั้งสอบถามได้ที่
customerservices@maccosmetics.co.th
หรือหากต้องการความช่วยเหลือในการสั่งซื้อสินค้า
ท่านสามารถทิ้งชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อที่ทางเรา
จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ขอขอบคุณและต้องขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้

ทีมงาน M·A·C Cosmetics ขอให้ลูกค้าทุกท่าน
มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย