ร่วมเฉลิมฉลอง 27 ปีแห่งการสนับสนุนความเท่าเทียม
ของทุกเพศ และการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของทุกคนกับ 3 เฉด
แม่สีลิปสติกที่ M·A·C VIVA GLAM
ร่วมทำกับ Keith Haring

SHOP NOW

WHAT YOU SPEND IS WHAT WE GIVE

พวกเราให้คืนกลับสู่สังคม 100%
เพื่อสุขภาพและอนาคตที่ดีของทุกคน


ให้คืนกลับสู่สังคมอย่างไร?
เมื่อคุณซื้อลิปสติก VIVA GLAM คอลเลคชั่นนี้
ในราคา 950 บาท เรานำเงิน 950 บาทนั้นของคุณ
ไปบริจาคให้กองทุนเพื่อการสนับสนุนความเท่าเทียม
ของทุกเพศ และองค์กรช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากเชื้อไวรัส HIV และโรคเอดส์ รวมไปถึง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

JOIN THE VIVA GLAM MOVEMENT

ระดมทุนได้มากกว่า
1.6 พันล้านบาท
จากทั่วทุกโลก และ
เรายังคงยึดมั่นที่จะ
ขับเคลื่อนสังคมต่อไปเรื่อยๆ

M·A·C VIVA GLAM

27

GET THE LIPSTICK THAT GIVES BACK 100%

CHANGING LIVES
SINCE ’94

รายได้ 100% ของการขายลิปสติกคอลเลคชั่นนี้
จะถูกนำไปบริจาคให้กองทุนเพื่อการสนับสนุน
ความเท่าเทียมของทุกเพศ และองค์กรช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส HIV และ
โรคเอดส์ รวมไปถึงกองทุนสนับสนุน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

LEARN MORE
ABOUT OUR MISSION

27 years OF
GIVING A GLAM!

SEE
OUR
HISTORY

27 ปีของการใส่ใจ
สามารถอ่านเกี่ยวกับเราได้มากขึ้นได้ที่นี่

SEE TIMELINE