M∙A∙C PRO
MEMBERSHIP
PROGRAM

ช่างแต่งหน้ามืออาชีพคือหนึ่งในส่วนสำคัญของแบรนด์
เครื่องสำอาง M∙A∙C และโครงการ M∙A∙C Pro
นั้นก็ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่เราใช้ในการขอบคุณที่
ท่านได้สนับสนุนเครื่องสำอาง M∙A∙C ตลอดมา
โครงการ M∙A∙C Pro ถูกจัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ที่
ประกอบอาชีพ 'เมคอัพอาร์ทิสต์' เป็นอาชีพหลัก
และผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันเกี่ยวกับการแต่งหน้า
ความงาม การถ่ายภาพ หรือศิลปะการแสดง
โดยผู้ที่เป็นสมาชิก M∙A∙C PRO นั้น
จะได้รับส่วนลด ดังต่อไปนี้

 • ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ ได้รับส่วนลด 30%
  เฉพาะที่ร้าน M.A.C Siam Center
 • อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับส่วนลด 20%
  เฉพาะที่ร้าน M.A.C Siam Center

ฉันจะสามารถเป็น
สมาชิก M∙A∙C PRO
ได้อย่างไร?

การเป็นสมาชิก M∙A∙C PRO ของเรานั้น ผู้สมัคร
จำเป็นต้องประกอบอาชีพเป็นงานประจำ
หรืออาชีพหลัก โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสาร
ให้ครบถ้วนเอกสารที่ใช้แนบในการสมัคร
(ผลงานควรเป็นปัจจุบัน ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี):

ผู้สมัครต้องมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 • หลักฐานรายชื่อและพอร์ตโฟลิโอที่ปรากฎบน
  เว็บไซต์ของเอเจนซีที่คุณสังกัด
 • บัตรสมาชิกสมาคมช่างแต่งหน้า
 • เอกสารใบประกอบวิชาชีพ
 • ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
หรือเอกสารอื่นๆดังต่อไปนี้:
 • ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์พร้อมชื่อ นามสกุล
  ผู้สมัครอย่างชัดเจน
 • เวปไซต์อย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้อง
  กับการเป็นช่างแต่งหน้า
 • โซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ พร้อมจำนวน
  ผู้ติดตามขั้นต่ำ 10,000 คน และมี Engagement
  (จำนวนที่มีการกดไลค์ คอมเม้น หรือแชร์ รวมกัน)
  อย่างน้อย 2% จากผู้ติดตาม
 • ใบรับรอง/ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณ
 • รายชื่อบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 • ใบรับรองการทำงานที่ออกให้ในนามของบริษัท

*บัตรพนักงานที่ไม่ได้ออกโดยเอเจนซี่และนามบัตรทั่วไป
ไม่สามารถใช้ประกอบการสมัครได้

สาขาอาชีพอื่นๆ ที่สามารถสมัครสมาชิกได้ ได้แก่
 • นักออกแบบทรงผมหรือช่างทำผมมืออาชีพ
 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาเครื่องสำอางวิทยา
 • แฟชันสไตล์ลิส
 • นางแบบหรือนายแบบ
 • บิวตี้บล๊อคเกอร์
 • นักออกแบบเครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับแฟชัน
 • นักแสดง / นักร้อง
 • สื่อมวลชนด้านความงาม
 • ช่างตกแต่งเล็บ
 • บริษัทตัวแทนด้านความงาม/แฟชัน
 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามหรือศิลปะ
 • ช่างภาพมืออาชีพ
 • ผู้สร้าง/ผู้กำกับ


สมัครสมาชิก


หมายเหตุ
 • การพิจารณาอนุมัติสถานะสมาชิก เป็นไปตามนโยบาย
  และข้อกำหนดของบริษัท
 • หลังจากผ่านการอนุมัติแล้ว ผู้สมัครจะได้รับอีเมลยืนยัน
  สามารถแสดงอีเมลเพื่อใช้สิทธิในการซื้อสินค้า M.A.C
  ที่สาขา Siam Center ทันที
 • บัตรสมาชิกจะได้รับหลังจากผ่านการพิจารณาอนุมัติ
  ภายใน 1 เดือนสามารถรับได้ที่ร้าน M.A.C สาขา
  Siam Center หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน ติดตาม
  สถานะบัตรสมาชิก โทร 02 658 0282
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 624 6000