ช้อป M‧A‧C Lunar Luck Collection
รับเพิ่ม Angpao Envelope (ซองอั่งเปา)
พร้อม Prep Prime Fix+ 2 ชิ้น
มูลค่า 300 บาททันที


พิเศษ
เพียงช้อปผลิตภัณฑ์ใดๆ
ของ M‧A‧C 2 ชิ้นขึ้นไป
รับเพิ่ม! Golden Brush


พิเศษสุด!
ช้อปครบ 4,500 บาท
รับเพิ่ม Glow Play Blush
สี Cheer Up

*หมายเหตุ
- ของแถมมีจำนวนจำกัด/ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของขวัญหรือ ยกเลิกโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งล่วงหน้า อันเนื่องมาจากของขวัญหมด ลูกค้าจะได้รับของขวัญตามรายการที่แสดงในหน้าตะกร้าสินค้าช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษี
ตามจริงสูงสุด 30,000 บาท
เฉพาะ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 65 เท่านั้น


เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
- สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2565
- สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการไปใช้
ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่สูงสุด
ไม่เกิน 30,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับฐานภาษีส่วนบุคคล
- สามารถชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตได้
โดยต้องออกใบกำกับภาษีระหว่าง
วันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2565
- สามารถใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่แสดง VAT
เพื่อเป็นหลักฐานในการรับสิทธิ์ในโครงการได้
- สามารถรวมใบกำกับภาษีหลายใบได้ แต่ต้องเป็น
ใบกำกับภาษีที่ออกในวันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2565 เท่านั้น
และเมื่อรวมกันแล้วต้องมีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท
หากเกิน 30,000 บาทจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
ได้เพียง 30,000 บาท เท่านั้น
- สามารถติดต่อเพื่อขอรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-624-6099แจ้งการจัดส่งสินค้า
ในช่วงเทศกาลปีใหม่


ทางเครื่องสำอางแมคออนไลน์ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า
การจัดส่งสินค้าของท่าน อาจมีความล่าช้า
เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลและมีวันหยุดยาว จึงขอแจ้ง
การจัดส่งล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ดังต่อไปนี้

- คำสั่งซื้อสินค้าที่ดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 จะได้รับสินค้า
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
- คำสั่งซื้อสินค้าที่ดำเนินการชำระเงินเรียบร้อย
หลังวันที่ 26 ธันวาคม 2564 จะเริ่มทำการจัดส่ง
ในวันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

หมายเหตุ:
หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อแผนลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ customerservices@maccosmetics.co.th
หรือ 02-624-6099 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 10.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


 

สิทธิพิเศษสำหรับ
สมาชิกบัตรเครดิต KTC


สิทธิพิเศษที่ 1 :
รับของสมนาคุณ เมื่อช้อปออนไลน์ผ่านบัตรฯ
ตามเงื่อนไขที่แต่ละแบรนด์กำหนด


สิทธิพิเศษที่ 2 :
แลกรับเครดิตเงินคืน 12 % เมื่อใช้จ่ายผ่าน
บัตรเครดิต KTC  และใช้คะแนนเท่ายอดใช้จ่ายแลกรับ
สมาชิกต้องลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้
คะแนนแลกรับ โดยสมาชิกต้องลงทะเบียนผ่าน
Website www.ktc.promo/elcaonline
เพื่อใช้คะแนน KTC FOREVER
เท่ายอดใช้จ่ายต่อรายการสั่งซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 12% (ไม่จำกัดยอดแลกสูงสุดตลอดรายการ)


หมายเหตุ : สมาชิกต้องลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน
และต้องลงทะเบียนภายในวันที่มีการใช้จ่ายเท่านั้นเงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER
แลกรับเครดิตเงินคืน


1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ Website ที่ร่วมรายการ  ในช่วงระหว่าง วันที่ 15 ธันวาคม 2554 – 31 มีนาคม 2565 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วม โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.promo/elcaonline และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
4. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนของบัตรฯ ที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น
5. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ   เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
6. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สมาชิกสามารถใช้คะแนน ยอดใช้จ่ายต่อรายการสั่งซื้อ แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
7. กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อรายการสั่งซื้อมีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
8. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 รายการสั่งซื้อ เท่านั้น ไม่สามารถแยกรายการสั่งซื้อได้
9. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไป
และจะคำนวณเรียงลำดับตามวันและเวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตร โดยจะคำนวณ เป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน
10. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน