เพียงซื้อลิปจิ้มจุ่ม 2 แท่ง ลดทันที 30%
18 ก.ย. 63 – 28 ก.ย. 63


เลือกช้อป Shot of Colour Lip Oil,
Retro Matte Liquid Lipcolour หรือ
Patent Lip Lacquer 2 แท่ง
รับทันทีส่วนลด 30%หมายเหตุ
- ส่วนลดจะแสดงในหน้าสรุปคำสั่งซื้อ

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- Powder Kiss Liquid Lipcolour
ไม่ร่วมรายการโปรโมชั่นนี้

- 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์

SHOT OF COLOUR LIP OIL

PATENT PAINT LIP LACQUER