การบริการในครั้งถัดไป

วันและเวลา

เพิ่มไปที่ปฏิทิน

บริการที่เลือกรับ

การรับบริการในอดีต

วัน

สาขา

บริการที่เลือกรับ

 • กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ
 • ขออภัยในความไม่สะดวก ไม่พบข้อมูลในการลงชื่อเข้าใช้ของท่าน กรุณาลองอีกครั้ง โปรดทราบว่ารหัสผ่านต้องมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
 • กรุณาระบุอีเมลแอดเดรสของคุณ ตัวอย่าง USERNAME@NETWORK.COM
 • บัญชีของคุณถูกล็อค หากต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ Customer Service ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-624-6000
 • ไม่พบบัญชีผู้ใช้ตามอีเมลนั้น กรุณาลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
 • กรุณาระบุชื่อจริง
 • กรุณาระบุนามสกุล
 • กรุณาระบุอีเมลแอดเดรสของคุณ ตัวอย่าง USERNAME@NETWORK.COM
 • กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์
 • กรุณากรอกรหัสผ่านของคุณ
 • กรุณาใส่รหัสผ่านใหม่ของท่าน รหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร โดยประกอบด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว, ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว และตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
 • ขออภัยในความไม่สะดวก ไม่พบข้อมูลในการลงชื่อเข้าใช้ของท่าน กรุณาลองอีกครั้ง โปรดทราบว่ารหัสผ่านต้องมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
 • อีเมลของคุณเคยถูกสร้างในระบบแล้ว
 • กรุณาระบุอีเมลแอดเดรสของคุณ ตัวอย่าง USERNAME@NETWORK.COM
 • กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์
 • เบอร์โทรศัพท์ (กรุณาใช้เป็น +66)
 • กรุณายอมรับนโยบายและเงื่อนไขเพื่อดำเนินการต่อ

กรุณาใส่รหัสผ่านเพื่อสร้างบัญชี My M·A·C และใช้ในการรับบริการในครั้งถัดไป

ยังไม่มีการบริการในครั้งถัดไป

ขออภัย ท่านยังไม่มีการนัดหมายสำหรับบริการในครั้งถัดไป กรุณานัดหมายเพื่อรับการบริการ
Close

คุณแน่ใจใช่หรือไม่สำหรับการยกเลิกการนัดหมายเพื่อรับบริการ?

ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

การรับบริการตามรายการต่อไปนี้ ได้ถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว

สำรองสิทธิ์การเรียนแต่งหน้าครั้งใหม่