Fix+ Play

สเปรย์น้ำแร่ขนาดพกพา, กลิ่นของมะนาวและส้ม, ให้ความรู้สึกสดชื่น, ช่วยเซ็ตเมคอัพไว้

600.00 บาท 300.00 บาท

Fix+ Compassion

สเปรย์น้ำแร่ขนาดพกพา, กลิ่นของช่อดอกไม้กุหลาบที่สดชื่น , ให้ความรู้สึกสดชื่น, ช่วยเซ็ตเมคอัพไว้

600.00 บาท 300.00 บาท

Fix+ Balance

สเปรย์น้ำแร่ขนาดพกพา, กลิ่นของเปเปอร์มิ้นท์และมะกรูด, ให้ความรู้สึกสดชื่น, ช่วยเซ็ตเมคอัพไว้

600.00 บาท 300.00 บาท

Fix+ Awaken

สเปรย์น้ำแร่ขนาดพกพา, กลิ่นใบชาและดอกไม้, ให้ความรู้สึกสดชื่น, ช่วยเซ็ตเมคอัพไว้

600.00 บาท 300.00 บาท