Fix+ Passion

สเปรย์น้ำแร่ขนาดพกพา, กลิ่นสตรอเบอร์รี่และพีช, ให้ความรู้สึกสดชื่น, ช่วยเซ็ตเมคอัพไว้

600.00 บาท 300.00 บาท

Fix+ Calm

สเปรย์น้ำแร่ขนาดพกพา, กลิ่นบลูเบอร์รี่และดอกมะลิ, ให้ความรู้สึกสดชื่น, ช่วยเซ็ตเมคอัพไว้

600.00 บาท 300.00 บาท

Fix+ Vitality

สเปรย์น้ำแร่ขนาดพกพา, กลิ่นแอพริคอทและส้มจีน, ให้ความรู้สึกสดชื่น, ช่วยเซ็ตเมคอัพไว้

600.00 บาท 300.00 บาท

Fix+ Compassion

สเปรย์น้ำแร่ขนาดพกพา, กลิ่นของช่อดอกไม้กุหลาบที่สดชื่น , ให้ความรู้สึกสดชื่น, ช่วยเซ็ตเมคอัพไว้

600.00 บาท